Mobil bearbetning

Mobil bearbetning minimerar dyra driftstopp

Mobil bearbetning hos kunden är en av våra främsta styrkor. Våra specialkunskaper och insatser på plats minimerar dyra driftstopp och onödiga demontage.

Antar utmaningar med mobil bearbetning

Med våra mobila maskiner och utrustning kan vi utföra praktiskt taget alla förekommande bearbetningsoperationer på plats, vilket är ekonomiskt mycket fördelaktigt för dig som kund. Du slipper långa, kostsamma driftstopp och onödiga demontage.

Vi erbjuder:

  • mobil bearbetning inklusive tillverkning av lämplig utrustning
  • blästring och metallisering
  • fräsning och planing av ojämna ytor
  • kilspårsdragning
  • korgsvarvning
  • arborrning
  • magnetborrning
  • diverse mobila bearbetningar åt vattenkraften

Kontakta oss

Kontakta Pichano för kvalitetssäkrad kompetens och full flexibilitet.

Kontakt