Tjänster

Trygg partner vid planerade arbeten och plötsliga haverier

Pichano verkar som en partner till produktionsindustrin och erbjuder trygghet, hög kvalitet och leveranssäkerhet. Vi har erfarenhet av att sköta projekt från start till mål och kan föreslå lämpliga konstruktioner eller åtgärder i ett tidigt skede. Vi är också redo för snabba insatser när haveriet är ett faktum. Vi arbetar med reparation, underhåll och konstruktion i våra verkstäder, ute hos kund och vid olika infrastrukturprojekt.

Kontakta oss

Kontakta Pichano för kvalitetssäkrad kompetens och full flexibilitet.

Kontakt