Stororder till Pichano – demontering av PM5 vid SCA Ortvikens pappersbruk

frostingOkategoriserad

Detta år har mina och företagets inlägg i debatten mest liknat en klagosång, det har varit framflyttade, decimerade och annullerade order med anledning av pandemin. Det har varit politiker/myndigheter som först levererade i mars/april, men från vårens snabba handläggning av till exempel korttidspermittering så återstår nu endast en spillra. Viktigt här är att påpeka, Tillväxtverkets personal gör nog så gott dom kan men det kan saknas resurser för att möta tillströmningen av ansökningar.

Med detta sagt, så börjar det se ut som 2021 i alla fall får en hygglig start för vår koncern. Men en sorglig grundorsak till detta är nedläggningen av papperstillverkningen vid SCA Ortviken och som är väldigt tung att bära för de anställda, företaget SCA och regionen.

Vi som företag är väldigt ödmjuka inför uppgiften och tacksamma gentemot företaget SCA Ortviken, att vi lyckats presentera en lösning för demonteringen av PM 5 på sådant sätt att vi fått uppdraget. Detta är en anledning av flera, som innebär att vi kommer att ha behov av att förstärka vår organisation under våren. Håll utkik på www.pichano.se för dels platsannonser men även information om flera skäl till varför vi behöver mer personal i Sundsvall/Timrå.

Pär Melin
VD