Våra bolag

Pichano bygger koncern med geografisk bredd via strategiska förvärv

Pichano grundades år 2007 när ägarna Nordlogistik AB, Castanum AB och Cronje Holding AB bildade ett konsortium för att överta bygg- och transportverksamheten på AkzoNobel Stockviksverken söder om Sundsvall.

Genom flera strategiska förvärv har vi byggt upp en koncern som täcker Norrlandskusten från Husum till Gävle och har hela Sverige som upptagningsområde.

Pichano – etablerad och trygg aktör

Pichano har kommit för att stanna. Vi är idag etablerade på marknaden och uppvisar mycket god soliditet, vilket är en trygghet för våra beställare.

Våra bolag är:

  • Pichano Holding AB
  • Pichano Teknik AB
  • SuncoTech AB
  • Fromells Service AB
  • Fromells VIP-Teknik AB
  • Sunds Mekaniska AB

Kompetenta verksamheter växer vidare med Pichano

Sedan 2010 är verksamheten i Suntib AB en del av vår koncern. Verkstaden ligger på historisk mark i Härnösand och innebär att våra branschrötter sträcker sig mer än ett halvt sekel tillbaka i tiden. Nytillverkning och maskinservice har utförts under olika företagsnamn med samma höga ambitioner sedan 1950-talet.

Verksamheten i Husum förvärvades från Metso 2013 och innebar att en 40-årig branscherfarenhet med såväl djup som bredd blev en del av Pichano.

Under 2015 startade vi Pichano Sundsvall och införde därmed svets- och smideskompetens från både Pinus Maskin AB och Malmströms Svets & Smide AB till koncernen.

100-årig branschhistoria berikar Pichano

Med vårt senaste förvärv 2016 av Valmets verksamhet i Gävle stärker vi vår
kompetens inom tung- och mobil maskinbearbetning, beläggningar och legotillverkning till industrikunder inom branscherna papper, massa, kemi, stål, biobränsle och vattenkraft. Verksamheten i Gävle grundlades redan 1919 när Söderlund & Lindström startade en mekanisk verkstad.