Vår verksamhet

Helhetsansvar med hög serviceanda inom verkstad, underhåll och byggservice

Pichano är din pålitliga partner inom verkstad, underhåll och byggservice. Med hög serviceanda och ett starkt internt nätverk tar vi ett helhetsansvar för uppdraget. Vi sätter alltid kundens behov främst och använder vår samlade kunskap strategiskt för att uppfylla kraven med säkerhet i fokus från start till mål.

Bolagen inom Pichano har mer än 100 anställda på fem orter och vi ser hela Sverige som vår arbetsplats. Vi agerar med stark lokal närvaro, samtidigt som vi utvecklar vår servicegrad genom att arbeta i nätverk och möter behoven där de finns. Eftersom vi verkar i en förtroendebransch känner vi stolthet över våra mångåriga samarbeten med tunga industrikoncerner och andra branschledande partners med höga kvalitetskrav.

Hälsa, skydd och miljö genomsyrar Pichanos processer

Som ett fullserviceföretag utför vi uppdrag inom verkstad, underhåll och bygg. Främst arbetar vi med kunder inom branscherna papper, massa, kemi, stål, biobränsle och vattenkraft. Hälsa, skydd och miljö genomsyrar alla våra processer och våra ledare har förståelse för arbetet. De lever efter Pichanos värderingar själva och lär ut dem till personalen.

Kvalitetssäkrad kompetens från vår egen personalstyrka gör oss till ett tryggt val för kunden. Vi har specialister som drivs av yrkesstolthet och medarbetare med stor kunskapsbredd. Genom tillgången till rätt kompetens från våra anläggningar i Husum, Härnösand, Sundsvall, Stockvik och Gävle löser vi problem flexibelt och långsiktigt på en omfattande geografisk yta. Vi finns där och när kunderna behöver oss.

Pichanos branschförståelse optimerar kundernas vinst

Medarbetare med upp till 40 års yrkeserfarenhet och en ständig nyfikenhet på nya lösningar skapar djup branschförståelse inom Pichano. Vi lägger stor vikt vid högkvalitativa utföranden, både i våra egna verkstäder och på plats ute hos kund. Ordning och reda är en självklarhet för oss. Som kund kan du lita på att vi utför arbetet effektivt och säkert, med skicklighet och höga ambitioner.

Utvecklar underhåll genom Sustainability Circle

Långsiktiga avtal ger oss möjlighet att komma med förbättringsförslag kontinuerligt och därmed optimera vardagen och vinsterna för våra kunder. Det är vårt viktigaste mål. Därför är vi också medlemmar i nätverket Sustainability Circle som arbetar för att utveckla nästa generations smarta och hållbara underhåll för svensk industri.