Sponsring

CSR och företagsprofilering

Utöver att skapa arbetstillfällen och ekonomiska värden i samhället, vill Pichano även främja samhällsnytta i ett vidare perspektiv och därmed ta ett samhällsansvar (CSR). Det gör vi främst genom profilering av aktiviteter som är till ömsesidig nytta för berörda parter. Som ett uttryck för vårt CSR-arbete väljer vi också att sätta in pengar till olika välgörande ändamål i stället för att ge julklappar åt våra kunder. Vi skickar sedan en hälsning där vi tackar för det gångna årets samarbete samt berättar vilka organisationer vi valt ut. Vi ser det som ett hållbart beslut som vi tror att även våra kunder uppskattar.

Fokus på lokal ungdomsverksamhet

Vi ställer oss främst bakom aktiviteter på de orter där våra bolag verkar och prioriterar ungdomsverksamhet som stöttar entreprenörskap eller andra positiva utvecklingsmöjligheter. I urvalet prioriterar vi mindre klubbar som ligger nära våra anläggningar. Mångfalds- och jämställdhetsaspekter väger vi också in. De aktiviteter eller evenemang där vi väljer att profilera oss ska gynna vårt varumärke, våra kunder, delägare och medarbetare.

Så här går det till:

Pichano fattar beslut om stöd två gånger om året. Ansök senast den 15 mars inför sommaraktiviteter och senast den 15 september för vinteraktiviteter. Vårt beslut om fördelning av stöd kommunicerar vi cirka 14 dagar efter deadline. Vi kommer inte att behandla några ansökningar löpande under året.

Pichano utgår från följande riktlinjer:

 • Vi gör inga profileringsavtal med privatpersoner.
 • Våra samarbeten omfattar affärsöverenskommelser där Pichanos bidrag både är till nytta för Pichano och den andra deltagande parten.
 • Vi väljer enbart att profilera oss i aktiviteter och samarbeten som ligger i linje med Pichanos eget varumärke och vår profil.

Välkommen med din ansökan!

  Förening*

  Organisationsnummer*

  Postadress*

  Postnr*

  Ort*

  Namn*

  E-post*

  Telefonnummer*

  Område

  Meddelande