Drog- och missbrukspolicy

Drog- och missbrukspolicy förebygger sjukdom och olycksfall i arbetet

Pichanos drog‐ och missbrukspolicy syftar till att förebygga sjukdom och olycksfall i arbetet samt till att skapa en god arbetsmiljö för alla medarbetare.

Drog- och missbrukspolicy ger riktlinjer och stöd

I företagets drog ‐ och missbrukspolicy ingår att:

 1. Företaget kräver av sina medarbetare, samt övriga verksamma inom företaget, att helt avstå från all befattning av narkotika såväl på arbetstid som på fritid. Befattning med narkotika utgör ett brott enligt svensk lag och accepteras därför inte av företaget.
 2. Företaget kräver av sina medarbetare och entreprenörer som är verksamma inom Pichanos verksamhet, att helt avstå från alkoholförtäring i direkt anslutning till arbetspass, vara återhållsamma och bjuda på alternativ till alkohol vid representation, på personalfester och liknande arrangemang som har beslutats av arbetsgivaren.
 3. Anställda som inte följer punkt 1 och 2, riskerar att mista sin anställning.
 4. Medarbetare som uppträder alkoholpåverkad och/eller påverkad av andra droger på arbetsplatsen ska omedelbart, på ett betryggande, sätt sändas hem.
 5. Anställda med missbruksproblem ska stödjas på ett professionellt sätt.
 6. Företaget ska genom utbildning, information och diskussioner verka för att reducera eventuella missbruksproblem inom företaget.
 • Läs mer
  Industriservice och underhåll
  Pichano är en helhetsleverantör av service- och reparationstjänster till stora industrikunder.
 • Läs mer
  Legotillverkning
  Läs mer om vår legotillverkning.
 • Mekanisk bearbetning
  Läs mer
  Skärande bearbetning
  Pichano erbjuder samlade specialistkunskaper och en omfattande maskinpark för krävande uppdrag inom såväl nytillverkning som reparation.
 • Läs mer
  Svets och smide
  Pichano utför alla typer av svets- och smidesarbeten mot industrin samt inom bygg- och infrastrukturprojekt.