Akzo Nobel

Ordning och reda lönar sig hos Akzo Nobel

För nio år sedan klev Pichano/Fromells in som bygg-, fastighets- och transportentreprenör för att stärka Site Service hos Akzo Nobel i Stockvik. Ett samarbete som nio år senare visar på glädjande siffror. Smarta lösningar och ett ständigt förbättringsarbete är bidragande faktorer till en tredubbling av omsättningen.

Avdelningen Site Service på Akzo Nobel fyller de servicebehov som områdets alla fabriksavdelningar har för att kunna producera. Under avdelningen ligger avtalet med Pichano/Fromells. Ett uppdrag som bygger på en stor dos förtroende och där Pichano/Fromells platschef Kent Jonsson även sitter med i ledningsgruppen.

– Vi ser honom som en av oss då vi jobbar så nära ihop. Vi kör med öppna böcker och vårt samarbete bygger väldigt mycket på en tydlig dialog, berättar Kennet Thorsell, chef för Infrastruktur på fabriksområdet.

Samarbetet grundar sig på tre ben

Förutom byggservice och fastighetsskötsel sköter Pichano/Fromells även transportverksamheten, vilket inkluderar lossandet av varor i hamnen.

– Där har vi fem man som jobbar dagligen. Annars gäller det oftast transporter av olika slag såsom att flytta material, hantera sopor, köra avfall till tippen, sophantering internt samt ansvaret för parkeringen. De hanterar även vår egen post- och budbil som budar allt från post till tårtor och datorer. Det mesta helt enkelt, säger Kennet.

Fastighetsskötseln tar avstamp i den dagliga driften och inspektionsrundorna som Pichano/Fromells utför varje morgon. Avvikelser kan röra allt från reparationer av dörrar, fönster, dörrstängare, till säkerhetsanordningar och brandskyddsmaterial.

– De har också tio personer i drift på byggsidan som backar upp i diverse projekt såsom mindre ombyggnationer, nybyggnationer och nya tanklager, berättar Kennet.

Funktionella lösningar ger ökad omsättning

I avtalet ingår det även att ge förslag på förbättringsåtgärder som rör organisation och struktur. Minst två konkreta förslag står på agendan varje år, vilket har mynnat ut i smarta effektiviseringar som har bidragit till den ökade omsättningen för Site Service.

Genom åren har det varit förbättringar som rör säkerheten, ett område som Pichano/Fromells för övrigt går i bräschen för och har en generellt hög nivå inom. Andra exempel kan ha varit förslag på ny utrustning, ny golvbeläggning för att minska halktillbud samt fogning och sandning för att säkra gångvägar.Kennet Thorsell, chef för Infrastruktur på Akzo Nobel Stockvik.

Lyhördheten, flexibiliteten och kostnadsmedvetenheten är Pichano/Fromells främsta styrkor menar Kennet.

– Pichano/Fromells spelar en stor roll i vår ökade omsättning. Med funktionella lösningar och ett konstant fokus på förbättringsåtgärder bidrar de med vitala delar i den dagliga driften av vårt fabriksområde. De gör oss bättre och mer förändringsbenägna, avslutar Kennet.

Snabba fakta

Akzo Nobel i Stockvik är en ledande färgtillverkare i världen och en stor producent av specialkemikalier och limsystem. Här tillverkar de bland annat expancel, en liten plastkula som växer när den värms upp.

Företaget är en stor koncern som verkar i 80 länder och där Europa utgör den största marknaden med 40 procent.

I Stockvik jobbar cirka 450 personer och det finns 200 fabriker runt om i världen liknande den här fabriken.

Jozo salt och Nordsjö färg är två kända varumärken vars produkter företaget tillverkar.

akzonobel.com