Trygg partner vid planerade arbeten och plötsliga haverier

Pichano verkar som en partner till produktionsindustrin och erbjuder trygghet, hög kvalitet och leveranssäkerhet. Vi arbetar med reparation, underhåll och konstruktion i våra verkstäder, ute hos kund och vid infrastrukturprojekt.

Image

Svets och smide

Pichano utför alla typer av svets- och smidesarbeten mot industrin samt inom bygg- och infrastrukturprojekt.
Läs mer
Image

Industriservice och underhåll

Pichano är en helhetsleverantör av service- och reparationstjänster till stora industrikunder.
Läs mer
Image

Legotillverkning

Läs mer om vår legotillverkning.
Läs mer
Mekanisk bearbetning

Skärande bearbetning

Pichano erbjuder samlade specialistkunskaper och en omfattande maskinpark för krävande uppdrag inom såväl nytillverkning som reparation.
Läs mer
 
Pichanos engagemang genomsyrade hela projektet. De visade på ett synligt ledarskap, samtidigt som ledningens och medarbetarnas engagemang för säkerheten och att komma hem hela var tydligt. De tog även ett gemensamt ansvar för att skapa god säkerhet och säkerhetstänket var en självklar del av deras verksamhet. Ingela Andersson, hälsa- och säkerhetschef, Ortviken och Östrand